'θέλειν

ἐθέλειν , ἐθέλω
to be willing
pres inf act (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • θέλειν — ἐθέλω to be willing pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ВОЛЯ — [греч. θέλημα, θέλησις; лат. voluntas, velle], сила, неотъемлемо присущая природе разумного существа, благодаря к рой оно стремится достигнуть желаемого. В Свящ. Писании понятие В. имело следующие основные смыслы: В. Божия, выражающаяся в… …   Православная энциклопедия

  • ВОПЛОЩЕНИЕ — [греч. ἐνσάρκωσις, лат. incarnatio], ключевое событие истории спасения, состоящее в том, что предвечное Слово (Логос), Сын Божий, Второе Лицо Пресв. Троицы, восприняло человеческую природу. Вера в факт В. служит основанием христ. исповедания… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН ЗЛАТОУСТ. Часть II — Учение Считая правильную веру необходимым условием спасения, И. З. в то же время призывал веровать в простоте сердца, не обнаруживая излишнего любопытства и помня, что «природа рассудочных доводов подобна некоему лабиринту и сетям, нигде не имеет …   Православная энциклопедия

  • велеть — велю, укр. велiти, др. русск., ст. слав. велѣти, велѭ βούλεσθαι, θέλειν, κελεύειν, λέγειν (Супр.), болг., макед. веля говорю , сербохорв. диал. вѐљу, словен. veleti, чеш. veleti; чередование гласных: воля, довлеть. Первонач. атематический гл.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • желать — желаю, укр. желати, ст. слав. жлати, желѣти ἐπιθμεῖν, θέλειν, болг. желая, сербохорв. жѐљети, жѐли̑м, словен. želeti, želim, др. чеш. želeti, želeji жалеть , слвц. želet . Форма на ěti древнее, чем на ati; родственно греч. θέλω, ἐθέλω желаю ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • рачить — рачу, рачишь радеть, усердствовать , рачить – то же, зап. (Даль), петергофск. (Булич, ИОРЯС 1, 322), рачитель, укр. рачити снисходить , блр. рачыць, др. русск., ст. слав. рачити θέλειν, βούλεσθαι (Супр.), болг. рача хочу , сербохорв. рачити… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • хотеть — хочу, похоть, прихоть, охота, укр. хотiти, хочу, др. русск. хотѣти, хътѣти, ст. слав. хотѣти, хоштѫ и хътѣти θέλειν, βούλεσθαι (Остром., Клоц., Супр.; см. Дильс, Aksl. Gr. 93), болг. ща (из *хъштѫ), сербохорв. хо̀тjети, хо̏ħу, ħу, словен. hotėti …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Греческий язык — ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗ. известен по памятникам с середины VII века до христ. эры. Памятники древнегреческого языка сохранились в надписях (на камне, бронзе, монетах, вазах и пр. с VIII VII вв. до христ. эры) и в рукописях (папирусах (с IV в. до христ …   Литературная энциклопедия

  • αν — (I) ἄν (Α) (επ. αιολ. και θεσσ. κε(ν), δωρ. και βοιωτ. κα) δυνητ. μόριο που χρησιμοποιείται με ρήματα, για να δηλώσει ότι κάτι υπάρχει ή συμβαίνει υπό ορισμένες περιστάσεις ή προϋποθέσεις παρουσιάζει ποικίλη χρήση και γι αυτό δεν είναι δυνατόν να …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.